Hiperbaryczna terapia tlenowa a migrena: skuteczność godna uwagi

Ataki migrenowe są dolegliwością wyjątkowo uciążliwą, a liczne próby znalezienia skutecznego sposobu na ich zwalczenie bywają frustrujące, szczególnie gdy mierzymy się z brakiem jednoznacznej i klarownej ścieżki leczenia czy też celowanej farmakoterapii.

Intensywne symptomy w postaci rozdzierającego bólu głowy, upośledzonego widzenia czy zawrotów głowy stanowią jedynie czubek góry lodowej, która skrywa w sobie także nadwrażliwość na światło i dźwięk, bóle odcinka szyjnego, nudności, drętwienie jak również zaburzenia koncentracji. Napady migrenowe mogą pojawić się bez ostrzeżenia, utrudniając, a wręcz uniemożliwiając codzienną aktywność.

Bazując na doniesieniach Migraine Research Foundation, w samych Stanach Zjednoczonych niemal 38 milionów ludzi zmaga się z tym schorzeniem i pomimo tak znacznej powszechności zjawiska, dotychczas nie wypracowano uniwersalnej terapii zwalczającej migrenę. 

W związku z naturalnie występującą osobniczą zmiennością, wśród osób cierpiących na bóle migrenowe, priorytetem staje się identyfikacja indywidulanych bodźców, tzw. „wyzwalaczy” migren, których rozpoznanie może pozwolić na ich eliminację, a co za tym idzie nie dopuszczenie do wyzwolenia ataku. 

Warto zaznaczyć, że określone produkty spożywcze mogą wywoływać migreny, co sprawia, że wprowadzenie zmian w diecie, na przykład przetestowanie diety ketogenicznej, może istotnie wpłynąć na zredukowanie częstotliwości, jak i intensywności napadów migrenowych.

Natomiast w przypadku gdy wyodrębnienie przyczyn występowania ataków wydaje się być zadaniem niewykonalnym, zainteresowanie warto skierować na hiperbaryczną terapię tlenową (HBOT) jako realną alternatywę dla innych procedur.

Zdolność HBOT do poszerzania naczyń krwionośnych, przekładająca się na zwiększenie przepływu krwi oraz redukcję stanów zapalnych, prezentuje zdecydowany potencjał mogący pomóc kobietom i mężczyznom w tych długotrwałych dolegliwościach.

Hiperbaryczna terapia tlenowa daje nie tylko możliwość złagodzenia, ale wręcz wyeliminowania objawów migreny, jednocześnie redukując ich częstotliwość, bez konieczności sięgania po środki farmakologiczne. 

Początki HBOT sięgają roku 1939, kiedy to, zgodnie z doniesieniami instytucji National Headache Foundation, po raz pierwszy zastosowano ją jako metodę łagodzenia bólów głowy i migreny. 

Metoda ta polega na dostarczaniu pacjentowi czystego tlenu pod zwiększonym ciśnieniem (ponad 2 ATA). Krok ten skutkuje podniesieniem poziomu tlenu we krwi, co w efekcie umożliwia lepsze dotlenienie najdrobniejszych obszarów ciała, włącznie z ośrodkowym układem nerwowym. 

Zabieg HBOT odbywa się pod nadzorem specjalisty w kontrolowanym środowisku.

Korzyści płynące z poddania się HBOT w kontekście migreny obejmują zatem:

  • zwiększony przepływ krwi,
  • angiogenezę,
  • redukcję stanów zapalnych w obrębie tkanki mózgowej.

Liczni specjaliści nadal intensywnie badają związek pomiędzy HBOT a migreną, a ostatnie badania sugerują, że ta naturalna metoda leczenia może przynieść obiecujące rezultaty. Przykładowo, w ocenie niezależnej organizacji Cochrane (USA), zrzeszającej lekarzy, badaczy oraz pacjentów, dostępne dowody sugerują, że HBOT „wykazuje skuteczność w przerwaniu napadu ostrej migreny w różnorodnej populacji”.

Mając na uwadze poznane już mechanizmy działania HBOT oraz obiecujące rezultaty w terapii migreny, kliniki zajmujące się terapią HBOT, jak choćby Hyperbaric Medical Solutions w USA, kontynuują intensywne analizy, aby jeszcze dogłębniej zbadać problematykę przeciwdziałania migrenom i coraz skuteczniej pomagać pacjentom.

Zobacz więcej na temat terapii migren.

Scroll to Top